Kwaliteitsstatuut 2017

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken.

 

De Psychologenpraktijk Montfoort beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

U kunt het volledige document hier inzien.