Privacy

 

Uiteraard werk ik volgens een strikt beroepsgeheim, conform de beroepscodes van de beroepsverenigingen. Zo is bijvoorbeeld altijd uw toestemming nodig voor het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals, zoals huisarts en/of bedrijfsarts.

 

Daarbij is nu de regelgeving van kracht vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Het privacy statement in het kader van de AVG kunt u hier inzien.