Kosten & vergoedingen

 

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, voorheen eerste lijn. De praktijk heeft daartoe contracten afgesloten met alle verzekeraars. De vergoeding valt wel onder het eigen risico van de basisverzekering.

Er moet wel sprake zijn van een diagnose (DSM 5) door uw huisarts en/of psycholoog.

Op basis van de ernst van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, elk met de bijbehorende behandelduur.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

In 2021 is het wettelijk vastgestelde eigen risico 385 euro per persoon.

Het kan dus zijn dat uw eigen risico al deels of helemaal door andere vormen van hulp is voldaan, zoals bezoek aan een medisch specialist, medisch onderzoek of kosten van bepaalde medicijnen.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Het eventueel te betalen eigen risico verrekent u pas na afsluiting van de behandeling met uw zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u wel een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts nodig.

 

Indien u geen beroep wilt of kunt doen op uw verzekeraar, geldt in 2021 een tarief van 98 euro per gesprek.