Kosten & vergoedingen

 

In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. De praktijk heeft daartoe contracten afgesloten met alle verzekeraars behalve met de Menzis.

Met ingang van 2022 is er een nieuwe bekostiging: het zogenaamde zorgprestatiemodel (ZPM). De informatie hierover vindt u onder het kopje: “meer over de tarieven”.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisartsts of bedrijfsarts en er moet sprake zijn van een (vermoeden van) een diagnose (DSM 5) door uw huisarts en/of psycholoog.

Op basis van uw zorgvraag en het type zorgvraag (zorgvraagtypering) wordt bepaald hoeveel consulten u nodig heeft.

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering, het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

In 2024 is het wettelijk vastgestelde eigen risico 385 euro per persoon.

Het kan dus zijn dat uw eigen risico al deels of helemaal door andere vormen van hulp is voldaan, zoals bezoek aan een medisch specialist, medisch onderzoek of kosten van bepaalde medicijnen.

 

Het (eventueel) te betalen eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u.

 

Indien u geen beroep wilt of kunt doen op uw verzekeraar, geldt in 2024 een tarief van 105 euro per gesprek.

Het tarief voor een relatiegesprek is 110 euro.