Tarieven per product

 

 

De zorgverzekeraars rekenen met zogeheten ‘Zorgzwaartepakketten’ en ‘Producten’. De verzekeraars rekenen met minuten. Onder het product vallen de werkzaamheden intake, aanvullende diagnostiek, gesprekken, eventuele consultatie van specialisten, overleg, rapportage en administratie.

 

Er zijn 5 wettelijk vastgelegde producten, met daarbij de maximale kosten die wij aan de zorgverzekering kunnen berekenen. In 2021zijn dat:

 

Product Prestatie onvolledig behandeltraject: 228,04 euro
(dit wordt alleen gebruikt als tijdens de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die valt onder de Basis GGZ.)

 

Product Kort (294 minuten): 522,13 euro

 

Product Middel (495 minuten): 885,01 euro

 

Product Intensief (752 minuten): 1434,96 euro

 

Product Chronisch (750 minuten): 1380,49 euro.

 

Declaratie door onze praktijk aan uw zorgverzekeraar vindt pas plaats aan het eind van de behandeling. U betaalt vervolgens alleen het bedrag dat nog openstaat van uw eigen risico.